26
April
2021
|
15:31
Asia/Singapore

Kiria is second Tokyo-bound fencer